Articole Științifice

Cele zece porunci ale omului destinat să fie bun

Lect. Dr. Claudia Vlaicu, Faculatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Revista Cogito,  Ed. ProUniversitaria, vol.V., nr. 3/septembrie 2013

Abstract

Lucrarea de faţă îşi propune, mai întîi de toate, să răspundă întrebării legate de necesitatea aflării “sensului” existenţei, plecând de la premisa  că momentul istoric în care omul îşi înţelege destinul este acela în care fiinţa i se dezvăluie în adevărata ei istoricitate. Pentru spiritele cele mai avertizate la ora actuală în filosofie ne găsim într-o mişcare de depăşire a metafizicii. Posibilităţile incluse în judecăţile sintetice a priori au îngăduit filosofiei să evolueze pe o a doua cale de cercetare, cale ce a cunoscut deplina înflorire atunci cînd Hegel a formulat în a sa Ştiinţă a logicii principiul contradicţiei ca factor pozitiv la dialecticii spiritului. În Logica lui Hegel accentul este pus pe diferenţă, pe diversitate şi pe opoziţie. Momentul istoric actual trebuie să aibă ca reper pe drumul gândirii esenţei omului, drumul gândirii lui Heidegger. El este cel care reface gîndirea presocraticilor, cei care făceau primii distinscţia între Fiinţă şi Fiind. Omul actual rămîne învăluit în mister şi uitare, dar trebuie să-şi amintească că acolo există ceva (Das Dasein, Da-Sein), să refacă legătura între Fiinţă şi Fiind, să-şi amintească că a uitat şi să-şi amintească ce a uitat.

Întrebarea cheie al cărei răspuns se încearcă în această lucrare este: ”Calitatea de a fi bun este oare ceva ce trebuie să re-descoperim în destinul nostru?” Prin răspunsul afirmativ, lucrarea presupune trecerea rapidă prin filosofie, morală, psihologie şi teologie, încercând să menţină dechisă linia abordării interdisciplinare a celor zece porunci. Aşadar, nu îşi propune nicidecum să fie un răspuns exhaustiv la o întrebare încadrată unui domeniul anume de judecată, ci lansează mai departe noi provocări şi noi întrebări pentru omul contemporan modern.

Cuvinte cheie: sensul existenţei, bunătate, inteligenţă spirituală, destin

Citește întreg articolul aici
Comentariile sunt închise pentru Cele zece porunci ale omului destinat să fie bun